Repair Cafés Poland

Map of repair cafés, list of repair cafés worldwide link

Visit a Repair Café

Visit one of our 2004 repair cafés (here)

Gdzie mogę znaleźć ekspertów w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, Bookingbox